Wrzesień 2013

Nasza grupa w Ustroniu

Turnus rehabilitacyjny w Ustroniu i nasza grupa.

Turnus rehabilitacyjny TPG