Zabawy w wodzie

Majka nie boi się wody i lubi bawić się w baseniku.